Menu

Artykuły napisane przez SWPS / Magdalena Kubów

Magdalena Kubów – ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki przedsiębiorczości, a w szczególności kulturowego i społecznego kontekstu tworzenia przedsiębiorstw. Fascynuje ją tematyka przedsiębiorczości pasjonatów i pokolenia sieci. Jako ekspert włącza się w inicjatywy promujące przedsiębiorczość młodych: została zaproszona do Jury międzynarodowego konkursu European Youth Award 2017. Angażuje się w działania promujące edukację w obszarze przedsiębiorczości w międzynarodowym projekcie GET INSPIRED!. Ekspert merytoryczny w projekcie Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych.

Pokaż więcej

Pin It on Pinterest