Czy chcesz być przywódcą, liderem i wpływać na ludzi? Nie każdy powie, że chce. A i samo pytanie nie jest najlepsze. Każdy z nas w pewnej mierze jest przywódcą i ma wpływ na innych ludzi. Przywódcą możesz być w pracy dla osób mniej doświadczonych, w domu jako rodzic, w grupie przyjaciół. Chcesz tego czy nie, wpływasz na wiele osób w swoim otoczeniu. Lepszym pytaniem jest: Czy chcesz w sposób świadomy wpływać na innych?
 1. Nie możesz dać tego, czego sam nie masz

Najprawdopodobniej każdy z nas będzie się uczył i rozwijał aż do śmierci. Będziemy wciąż zdobywali nowe umiejętności, doświadczenia, będziemy się uczyli często na własnych błędach. Kochaj siebie, żebyś umiał kochać innych. Zadbaj o siebie, zatroszcz się. Kto inny zrobi to lepiej? Jak nie będziesz umiał zadbać, zatroszczyć się o siebie, to jak chcesz zadbać o innych, o ile w ogóle chcesz? Poznaj i zrozum swoje uczucia, emocje, potrzeby i to, jak możesz je zaspakajać. Dzięki temu nauczysz się motywować i odpowiadać na potrzeby innych. Ustal swoje wartości i priorytety, nazwij je. To pozwoli twoim bliskim i współpracownikom lepiej rozumieć, czego oczekujesz i wymagasz. Otwarta i jasna komunikacja wartości  i priorytetów pomoże uniknąć niejasności i nieporozumień. Poznaj, na co jesteś wrażliwy, co cię motywuje, a co denerwuje i irytuje. Świadomość tego i otwarte komunikowanie poprawi twoje relacje z ludźmi. Ustal z jakiego powodu robisz to, co robisz i dlaczego w ten sposób. Znajdź odpowiedź na własne „dlaczego”.

 1. Nauczaj przez własny przykład, naśladownictwo, postępowanie

Wiele badań pokazuje, że najskuteczniejszą formą nauki jest doświadczanie, praktykowanie i naśladowanie. Natomiast najczęściej spotykaną formą uczenia jest mówienie, pisanie i czytanie. Dobrze jest wykorzystywać różne formy przekazu i uczenia, ale ważne jest, żebyśmy byli spójni w tym, co mówimy i deklarujemy, a tym co robimy w codziennym życiu.

Przestrzeń pomiędzy tym, jak postępujemy każdego dnia, a wartościami, o których mówimy, to miejsce, gdzie tracimy wiarygodność i przyjaciół, a następnie poczucie własnej wartości.

Żądając zaangażowania, odpowiedzialności i kompetencji musisz sam dać przykład, inaczej będziesz niewiarygodny. To nie znaczy, że masz być ekspertem we wszystkim. Określ zakresy odpowiedzialności i deleguj poszczególne zadania, obszary.

 1. Buduj relacje

W pierwszej kolejności musisz uznać to za swój priorytet, że jest to dla ciebie ważne. Jeśli masz predyspozycje do indywidualnej pracy, to szukaj takiego zajęcia, w którym możesz być jednoosobowym ekspertem i nie wymaga to zarządzania lub współpracy z zespołem ludzi. Jeśli chcesz budować relacje to musisz się w to zaangażować. Musisz przeznaczać świadomie na to czas. Należy również być otwartym na ludzi, wrażliwym na ich potrzeby, zmagania, radości i smutki. Naucz się dobrze słuchać. Ludzie wyczuwają, czy jesteś nimi naprawdę zainteresowany. Zrozum każdą osobę w zespole indywidualnie. Budowanie relacji to proces wzajemnego otwierania się, coraz lepszego poznania i zrozumienia. To proces budowania zaufania. Budowanie relacji wymaga nie tylko pytania drugiej osoby, ale też mówienia o swoich emocjach, uczuciach, przeżyciach, doświadczeniach i refleksjach.

 1. Rozwijaj się w motywowaniu ludzi

Zauważaj swoich podwładnych, współpracowników, poznaj ich. Ludzie nie lubią być anonimowi w pracy. Zrozum, co jest dla nich ważne, jakie mają potrzeby, z czym się zmagają w osobistym życiu. Poznaj ich marzenia, aspiracje i oczekiwania. Poznaj ich mocne i słabe strony, ich zdolności i umiejętności, by móc jak najlepiej wykorzystać ich potencjał w firmie, z satysfakcją dla nich samych. Poznanie i zrozumienie ludzi pomoże ci wpływać na nich. Doceń znaczenie wykonywanej pracy.

Dana praca musi dawać komuś satysfakcję, godność, poczucie bycia potrzebnym. Ludzie potrzebują rozumieć celowość swojej pracy. Oceń daną pracę, jej rozwój, postępy, jakość i wydajność. Bez konkretnych miar oceny sukcesu lub porażki, motywacja spada, gdyż ludzie będą widzieli siebie jako niezdolnych do kontrolowania swojego własnego losu. Ocena nie zawsze musi być wyrażona w liczbach i powinna być powiązana z tym, na co pracownik ma realny wpływ.

 1. Oceniaj lidera przez sukcesy jego podwładnych

To pozwoli uruchomić potencjał w całym zespole, zmusi do współdziałania. azem można zrobić znacznie więcej. Wymusi to lepszą komunikację, wzajemne zrozumienie, poprawi relacje, a w efekcie zmotywuje i da wszystkim satysfakcję.

Sukcesy twoich podwładnych wzmocnią twój zakres odpowiedzialności oraz twój sukces.

Zadbaj o swoich następców, o ich kompetencje i rozwój. Nie bądź niezastąpiony. Jeśli twój dział nie może funkcjonować bez ciebie, to nie będziesz mógł awansować. Jeśli twój dział może poprawnie funkcjonować bez ciebie, to masz możliwość, żeby zaangażować się w jego rozwój, innowacyjność, a firma ma potencjał, żeby poszerzać swoją działalność. To zafunkcjonuje w zdrowych firmach, które wykorzystują potencjał pracowników do rozwoju, a nie tylko do optymalizacji kosztów. Co robisz dla innych, żeby odnosili sukcesy w pracy?

 1. Przyjmij postawę sługi

Buduj zespół. Staraj się pomóc podwładnym, współpracownikom, żeby wykonali swoją pracę jak najlepiej i rozwijali swoje kompetencje. Z jednej strony pokaż i naucz, jak działać, a z drugiej strony deleguj odpowiedzialności i wyzwania.

Cztery etapy pomocy w nauce:

 • ja działam, ty obserwujesz
 • ja działam, ty mi pomagasz
 • ty działasz, ja ci pomagam
 • ty działasz, ja obserwuję

Dawaj również przestrzeń do własnej kreatywności, wolność do dokonywania własnych wyborów. Poczucie wolności, możliwość dokonywania wyborów jest jedną z podstawowych potrzeb ludzi obok kompetencji, czyli poczucia własnej wartości oraz potrzeby relacji z ludźmi. Prawdziwe przywództwo jest wtedy, kiedy ludzie podążają za nami, mając wolność innego wyboru. Lider 4 poziomu inspiruje ludzi do podążania za sobą, a lider 5 poziomu do podążania za celem. (Jim Collins)

Postawa sługi to też postawa pokory, że nie wszystko wiem i umiem robić najlepiej.

Częściej stawiaj pytania, niż przedstawiaj gotowe odpowiedzi i rozwiązania.

Stawianie pytań daje możliwość zaangażowania innych, wykorzystania ich doświadczeń, innego spojrzenia na zagadnienie, co często przynosi innowacyjne rozwiązania i poprawia dotychczasowe funkcjonowanie. Angażuj ludzi do uczestniczenia w procesie wypracowania decyzji. Naucz się też prosić i przepraszać. Bądź wdzięczny za to, co inni robią dla ciebie w twoim zespole. Pamiętaj o prostych słowach „dziękuję” i „przepraszam”. Pokora wyraża się też w tym, co mówimy o innych.

 1. Nie wstydź się swoich błędów i porażek

Największym błędem jaki popełniasz jest brak pytania o to, jakie błędy popełniasz. Kto nie ma odpowiedzialności i nie podejmuje ryzyka, nie robi błędów. Błędów nie robią ci ludzie, za których myślą inni. Bardzo często wielu rzeczy trzeba się nauczyć na błędach, żeby to zrozumieć. Nieukrywanie własnych porażek może pomóc współpracownikom uniknąć takich samych. Mówienie o swoich słabościach i niepowodzeniach wymaga odwagi, ale otwiera innych i daje im siłę do podejmowania wyzwań i trudnych zadań. Każdy ma silne i słabe strony. W zespole jest miejsce, żeby inni uzupełnili nasze niedostatki. Naucz się też przepraszać, to wymaga odwagi.

 1. Bądź odważny

Jeśli uwierzysz, że można coś zrobić, to będziesz zastanawiał się nad tym, jak to zrobić. Jeśli będziesz miał przekonanie, że nie da się tego zrobić, to będziesz myślał i udowadniał, dlaczego jest to niemożliwe. Jednocześnie zmieniaj to, co możesz zmienić i zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. Bądź mądry, żebyś umiał odróżniać jedno od drugiego.

Podejmuj działania, pomimo obaw co ludzie powiedzą i pomyślą o tobie. Działaj pomimo ryzyka popełnienia błędów i poniesienia porażki. Ryzykuj w przemyślany sposób. Rozmawiaj o tym, konsultuj to, słuchaj uwag innych.

Bądź odpowiedzialny i podejmuj trudne decyzje. Nie możesz przewodzić ludziom, jeżeli ich potrzebujesz. To nie znaczy, że masz się o nich nie troszczyć. To nie znaczy, że masz być samotnym liderem. Nie możesz przewodzić ludziom, kiedy jednocześnie zabiegasz o ich poparcie, uznanie i docenienie. Nie będziesz dobrym przywódcą, jeśli będziesz potrzebował innych do ochrony swojej pozycji lub uzasadnienia sensu tego, co robisz. To nie ludzie mają uzasadniać sens tego co ty robisz, ale to ty masz nadawać sens temu co robią ludzie.

Tylko pewni siebie liderzy są gotowi podzielić się władzą. Odwaga to lęk, który zmówił modlitwę.
 1. Bądź przejrzysty, transparentny

Mów otwarcie, publicznie o swoich wartościach, priorytetach i o tym, co dla ciebie jest ważne w życiu. Mów, jak należy postępować i działać w różnych sytuacjach. Weź odpowiedzialność za to, co mówisz. Spowoduje to, że będziesz musiał dookreślić, jasno nazwać swoje wartości i priorytety. Później zostaniesz skonfrontowany przez otoczenie, czy jesteś spójny w tym, co mówisz i robisz. To spowoduje presję i motywację do zmieniania samego siebie, usuwania różnych niezgodności we własnym życiu oraz zwiększenie działań zgodnie z deklarowanymi wartościami i priorytetami.

Warunkiem zmieniania samego siebie jest otwartość i wrażliwość na uwagi, oceny innych, które często mogą być bolesne, niezgodne z naszym postrzeganiem. W takich sytuacjach dyskomfortu warto zatrzymać się i przemyśleć problem, a nie uciekać i odrzucać czyjeś opinie, nawet jeśli w części są niesprawiedliwe.

 1. Żyj wizją

Wizja jest obrazem przyszłości, która rozbudza pasję. Promuj wizję, którą masz dla swojego zespołu. Mów o niej i pokazuj na różne sposoby. Pozwól, by każdy mógł ją zrozumieć i utożsamić się z nią. Ważne jest, żeby ludzie angażowali się z powodu własnego przekonania, a nie tylko pod wpływem presji przełożonego. Zanim podejmiesz konkretne działania, daj czas na omówienie różnych pomysłów, wizji i propozycji. Wysłuchaj wszystkich uwag i obaw.

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za realizację wizji.

Skonkretyzuj cele i wyzwania. Ustal wraz z zespołem plan działania. Określ zakładane efekty i sposoby ich mierzenia na kolejnych etapach. Przypominaj o wizji, kiedy zapał gaśnie, praca staje się nużąca i pojawiają się trudności.

Zarządzanie to robienie rzeczy właściwie, a przywództwo to robienie właściwych rzeczy. Peter Drucker
Jako lider będziesz na przodzie i będziesz kopany w tyłek. John C. Maxwell

Ważne umiejętności

 • okazuj szacunek, zauważaj innych (informacja zwrotna jest elementem szacunku),
 • poznaj siebie, posiadaj samoświadomość,
 • określ swoje wartości i priorytety,
 • bądź otwarty, dostępny,
 • jasno komunikuj,
 • bądź odpowiedzialny (tolerowanie niekompetentnych osób, szczególnie na wyższych stanowiskach, może ograniczyć przychody i zyski firmy, a następnie wpłynąć na konieczność zwolnienia większej liczby pracowników, głównie produkcyjnych)
 • korzystaj z doradców, ale nie są oni od tego, żeby podjąć za Ciebie decyzję
 • bądź transparentny, ustal spójne i zrozumiałe zasady funkcjonowania firmy,
 • bądź pokorny (uznaj swoją niedoskonałość, inni mogą zrobić wiele rzeczy lepiej), naucz się prosić, zadawać pytania,
 • bądź odważny,
 • miej wizje, marzenia, ale działaj w realiach,
 • deleguj odpowiedzialności i podejmowanie decyzji.

Źródło fot. www.pixabay.com