Wzmocnienie współpracy naukowo-technicznej z udziałem m.in. polskich naukowców, uczelni zakłada podpisana w Waszyngtonie umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. „To bardzo ważny dzień dla polskiej nauki, gospodarki” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, który umowę podpisał.

Umowę o wzajemnej współpracy naukowo – technicznej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych podpisał w poniedziałek w Departamencie Stanu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz pełniący obowiązki zastępcy sekretarza stanu Thomas Shannon.

„To jest bardzo ważny dzień dla polskiej nauki, ale też dla polskiej gospodarki, polskiego państwa” – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy wicepremier Gowin.

Jak dodał, podpisanie umowy z „największą potęgą naukową świata, jaką są Stany Zjednoczone – to jest wielka szansa dla polskich jednostek naukowych, uniwersytetów i polskich uczonych”.

„Polski rząd realizuje śmiałą strategię rozwoju Polski, przebudowę polskiej gospodarki, tak aby miała ona wymiar jak najbardziej innowacyjnej. Z tego punktu widzenia dzisiejsza uroczystość ma bardzo duże znaczenie, także dla rozwoju gospodarczego Polski” – powiedział Gowin.

W ocenie wicepremiera, podpisana umowa jest „otwarciem kolejnej fazy we współpracy polsko – amerykańskiej zarówno w sferze nauki, gospodarki, jak i w sferze obronności”.

„O tej ostatniej (obronności – PAP) z przedstawicielami rządu amerykańskiego już w czwartek rozmawiać będzie polski minister obrony narodowej” – powiedział Gowin.

Shannon podkreślił, że Stany Zjednoczone i Polskę łączą długie i głębokie relacje.

„Mają też wspólne wartości. Wierzymy w wolności osobiste, cenimy edukację i podzielamy zaangażowanie na rzecz zapewnienia naszym obywatelom większych możliwości gospodarczych” – powiedział.

Dodał, że Polska i Stany Zjednoczone od lat pracują nad pogłębieniem relacji naukowo – technicznych. „Nasze kraje podpisały pierwszą, dwustronną umowę naukowo – techniczną w 1972 roku właśnie tutaj w Waszyngtonie” – przypomniał. I dodał, że „jest rzeczą naturalną, że Polska i Stany Zjednoczone dzielą tradycję współpracy naukowej. My, tak jak i Polska dostrzegamy, że nauka i technologia bezpośrednio wspierają bezpieczeństwo i dobrą koniunkturę gospodarczą” – podkreślił.

Jak mówił, Stany Zjednoczone nie mają scentralizowanego ministerstwa nauki. „Dzisiejsza umowa pomoże zmniejszyć administracyjne obciążenia ponoszone przez agencje rządowe, które chcą bezpośrednio współpracować ze swoimi amerykańskimi i polskimi odpowiednikami w zakresie badań i programów, a które to przyniosą korzyści naszym narodom” – powiedział.

Poinformował, że tuż przed uroczystością wspólnie z wicepremierem Gowinem, obaj politycy omówili „szereg zagadnień dotyczących silnych, bilateralnych relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską, a także regionalne i globalne wyzwania i perspektywy, dobrobyt ekonomiczny oraz role edukacji”. „Edukacja i dialog pozwalają tworzyć podwaliny dobrego zrozumienia i współpracy w przyszłości” – dodał.

Z informacji resortu nauki i szkolnictwa wyższego wynika, że dotychczasowa umowa wygasła w listopadzie 2016 roku. Wynegocjowana i podpisana w poniedziałek nowa umowa pozwoli „ominąć techniczne szczegóły”. Stworzy ona możliwość prowadzenia regularnego dialogu w zakresie polityki naukowej, stanowi podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA.

Oznacza to, że umowa w wynegocjowanym brzmieniu wzmocni współpracę naukowo -techniczną z udziałem polskich naukowców, jednostek naukowych (w tym podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych) oraz agencji wykonawczych i wspierających krajowe jednostki sektora B+R (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Umowa obowiązywać będzie przez 10 lat od podpisania.

Z Waszyngtonu Aneta Oksiuta (PAP)
autor: Aneta Oksiuta
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Źródło fot. www. pexels.com